Razzi Rahman – Bila (New single)

Lirik – Dalin Lienda || Komposer Alipp Aripin & Yush || Muzik – Longan Garage Studio
Penerbit – Fusion Records My Studio


Apps2
Choose your listening platform :

86696206_494650167878247_2107425359908569088_n

86971366_129831568339583_944896150899523584_n

rr

BILA – RELEASED!

Hakcipta Terpelihara 2020  ©  Razzi Rahman Productions. Dilarang memuat turun mana-mana video, image atau meniru dari laman www.razzirahman.com ini. Dilarang mengeluar ulang atau menggunakan mana-mana kandungan laman ini dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada digital, elektronik, cetak, mekanik, fotokopi, rakaman atau pengstoran maklumat termasuk sistem dapat kembali. Pihak syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang sekiranya ada berlaku perlanggaran syarat-syarat dan terma ini. Terimakasih.